در بهار 1395 گروه اكسيژن در راستاي پيشبرد اهداف توسعه خود، اقدام به افتتاح شعبه جدید ،واقع در منطقه شهرک غرب تهران نمود تا بهشت ورزشكاران اين بار در غرب پايتخت امکان
ارائه خدمات لوكس و حرفه اي ورزشي و تندرستي را به علاقه مندان به ورزش فراهم نمايد. اكسيژن شهرك غرب واقع در ساختمان آب بوده كه با طراحي و سبك معماري منحصربفرد خود، نقطه عطفي در بهره برداري از فضاهاي نه چندان وسيع شهري مي باشد

پکیج 1/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: 1/5 ماه
 • زمان بازیابی هر پکیج: 15 روز
پکیج 3/5 ماهه
30/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:3/5 ماه
 • آفر: 240/000 تومان افزایش اعتبار
 • زمان بازیابی هر پکیج: 30 روز
پکیج 8 ماهه
60/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: 8 ماه
 • آفر: 600/000 تومان افزایش اعتبار
 • زمان بازیابی هر پکیج: 120 روز
پکیج یک ساله
100/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: یک سال
 • آفر: 1/200/000 تومان افزایش اعتبار
 • زمان بازیابی هر پکیج: 180 روز

Our Services | خدمات ما

ماساژدرمانی

آب درمانی

فیتنس

آرایشگاه

ماساژدرمانی

آب درمانی

فیتنس

آرایشگاه

پکیج یک ساله
3/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:ندارد
 • زمان بازیابی هر پکیج:15 روز
پکیج 2/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:2/5 ماه
 • آفر:2عدد تک جلسه مهمان+1عدد تک جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:30 روز
پکیج 4 ماهه
30/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:4 ماه
 • آفر:6عدد تک جلسه مهمان+1عدد آرایشگاه+3 عدد ماساژ کششی +3جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:60 روز
پکیج یک ساله
60/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:12 عدد تک جلسه مهمان+یک عدد پکیج تست پیشرفته پزشکی+3عدد آرایشگاه+6عدد جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:180 روز
پکیج شنا
8،500،000 ریال
 • مدت اعتبار:1 ماه
 • آفر:12 جلسه مربی خصوصی شنا
 • زمان بازیابی: ندارد
پکیج آکوافیت
1/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:10 جلسه آکوآفیت
 • زمان بازیابی:ندارد
پکیج آبدرمانی
10،000،000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:12 جلسه مربی خصوصی آبدرمانی
 • زمان بازیابی:ندارد

ساعات کاری مجموعه اکسیژن شهرک

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن شهرک(روزهای شنبه تا چهارشنبه)

24:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن رویال(پنجشنبه ها)

21:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن رویال(جمعه و روزهای تعطیل)

19:00 – 10:00

ساعات کاری مجموعه اکسیژن شهرک

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن شهرک(روزهای شنبه تا چهارشنبه)

24:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن رویال(پنجشنبه ها)

21:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن رویال(جمعه و روزهای تعطیل)

19:00 – 10:00