در سال 1390 اکسيژن با هدف توسعه ي خدمات و هدف قرار دادن طيف گسترده اي از مخاطبان که با هدف سلامتي ورزش را دنبال مي نمايند، مجموعه‌ي اکسيژن رويال را تاسيس نمود. اين مجموعه با شعار ورزش و تجارت به مخاطبان خود خدمات لوکس، ويژه و منحصر به فردي نظير ماساژ، بوفه ي غذاهاي سلامت و … را ارائه نموده و تا کنون افتخار دارد پذيراي صاحبان صنايع، هنرمندان و ورزشکاران ملي باشد .

پکیج 2/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:2/5 ماه
 • آفر:2عدد تک جلسه مهمان+1عدد تک جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:30 روز
پکیج 2/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:2/5 ماه
 • آفر:2عدد تک جلسه مهمان+1عدد تک جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:30 روز
کلستنیکس
34/000/000 ریال
 • تعاد جلسات:4عدد
 • آفر:ندارد
مارشال
7/500/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:12 عدد تک جلسه مهمان+یک عدد پکیج تست پیشرفته پزشکی+3عدد آرایشگاه+6عدد جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:180 روز
یوگا
4،000،000 ریال
 • تعاد جلسات:12عدد
 • آفر:ندارد
 • نوع پکیج:گروهی
 • مدت اعتبار:1ماه
پکیج 2/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:2/5 ماه
 • آفر:2عدد تک جلسه مهمان+1عدد تک جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:30 روز
پکیج 4 ماهه
30/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:4 ماه
 • آفر:6عدد تک جلسه مهمان+1عدد آرایشگاه+3 عدد ماساژ کششی +3جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:60 روز
پکیج یک ساله
60/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:12 عدد تک جلسه مهمان+یک عدد پکیج تست پیشرفته پزشکی+3عدد آرایشگاه+6عدد جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:180 روز

Our Services | خدمات ما

ماساژدرمانی

آب درمانی

فیتنس

آرایشگاه

ماساژدرمانی

آب درمانی

فیتنس

آرایشگاه

پکیج 2/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:2/5 ماه
 • آفر:2عدد تک جلسه مهمان+1عدد تک جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:30 روز
پکیج 2/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:2/5 ماه
 • آفر:2عدد تک جلسه مهمان+1عدد تک جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:30 روز
کلستنیکس
34/000/000 ریال
 • تعاد جلسات:4عدد
 • آفر:ندارد
مارشال
7/500/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:12 عدد تک جلسه مهمان+یک عدد پکیج تست پیشرفته پزشکی+3عدد آرایشگاه+6عدد جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:180 روز
یوگا
4،000،000 ریال
 • تعاد جلسات:12عدد
 • آفر:ندارد
 • نوع پکیج:گروهی
 • مدت اعتبار:1ماه
پکیج 2/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:2/5 ماه
 • آفر:2عدد تک جلسه مهمان+1عدد تک جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:30 روز
پکیج 4 ماهه
30/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:4 ماه
 • آفر:6عدد تک جلسه مهمان+1عدد آرایشگاه+3 عدد ماساژ کششی +3جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:60 روز
پکیج یک ساله
60/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:12 عدد تک جلسه مهمان+یک عدد پکیج تست پیشرفته پزشکی+3عدد آرایشگاه+6عدد جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:180 روز

ساعات کاری مجموعه اکسیژن باکس

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن باکس(روزهای شنبه الی چهارشنبه)

23:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن باکس(پنجشنبه ها)

21:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن باکس(جمعه ها و ایام تعطیل)

19:00 – 10:00

ساعات کاری مجموعه اکسیژن باکس

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن باکس(روزهای شنبه الی چهارشنبه)

23:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن باکس(پنجشنبه ها)

21:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن باکس(جمعه ها و ایام تعطیل)

19:00 – 10:00

fa_IRPersian