در بهار 1400 گروه اكسيژن در راستاي پيشبرد اهداف توسعه خود، اقدام به افتتاح شعبه جدید ،واقع در منطقه جماران تهران نمود تا بهشت ورزشكاران اين بار در شمال پايتخت امکان ارائه خدمات لوكس و حرفه اي ورزشي و تندرستي را به علاقه مندان به ورزش فراهم نمايد. اكسيژن پرو جماران واقع در ساختمان مجموعه تجاری جم سنتر بوده كه با طراحي و سبك معماري منحصربفرد خود، نقطه عطفي در بهره برداري از فضاهاي نه چندان وسيع شهري مي باشد.

پکیج 1/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: 1/5 ماه
 • زمان بازیابی هر پکیج:15 روز
پکیج 3/5 ماهه
30/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: 3/5 ماه
 • آفر: 240/000 تومان افزایش اعتبار
 • زمان بازیابی هر پکیج: 30 روز
پکیج 8 ماهه
60/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: 8 ماه
 • آفر: 600/000 تومان افزایش اعتبار
 • زمان بازیابی هر پکیج: 120 روز
پکیج یک ساله
100/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک سال
 • آفر: 1/200/000 افزایش اعتبار
 • زمان بازیابی هر پکیج:180 روز

Our Services | خدمات ما

ماساژدرمانی

فیتنس

آرایشگاه

ماساژدرمانی

آب درمانی

فیتنس

آرایشگاه

پکیج یک ماهه
3/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:ندارد
 • زمان بازیابی هر پکیج:15 روز
پکیج 2/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:2/5 ماه
 • آفر:2عدد تک جلسه مهمان+1عدد تک جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:30 روز
پکیج 4 ماهه
30/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:4 ماه
 • آفر:6عدد تک جلسه مهمان+1عدد آرایشگاه+3 عدد ماساژ کششی +3جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:60 روز
پکیج یک ساله
60/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:12 عدد تک جلسه مهمان+یک عدد پکیج تست پیشرفته پزشکی+3عدد آرایشگاه+6عدد جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:180 روز

ساعات کاری مجموعه اکسیژن جماران

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو جماران(روزهای شنبه تا چهارشنبه)

24:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو جماران(پنجشنبه ها)

21:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو جماران(جمعه و روزهای تعطیل)

19:00 – 09:00

ساعات کاری سبحان | working hours

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو سبحان(روزهای شنبه تا چهارشنبه)

24:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو سبحان(پنجشنبه ها)

21:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو سبحان(جمعه و روزهای تعطیل)

19:00 – 10:00

fa_IRPersian