در سال 1393 باشگاه اکسيژن پرو ( فرشته ) که محل تولد اکسيژن بوده است ، بعد از 10 سال به کار خود خاتمه داده و به مکان جديدي در خيابان شهيد ميرزاپور ( سهيل سابق ) ، جنب مجتمع مسکوني سبحان انتقال يافت . اکسيژن پرو مخفف اکسيژن پروفشنال به معناي حرفه اي ميباشد و همانطور که از نامش پيداست خدمات ورزشي را بصورت حرفه اي به کساني که هدفشان از ورزش فراتر از حفظ سلامتي است ارائه مي نمايد

پکیج 1/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: 1/5 ماه
 • زمان بازیابی هر پکیج: 15 روز
پکیج 3/5 ماهه
30/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: 3/5 ماه
 • آفر: 240/000 تومان افزایش اعتبار
 • زمان بازیابی هر پکیج: 30 روز
پکیج 8 ماهه
60/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: 8 ماه
 • آفر: 600/000 تومان افزایش اعتبار
 • زمان بازیابی هر پکیج: 120 روز
پکیج یک ساله
100/000/000 ریال
 • مدت اعتبار: یک سال
 • آفر: 1/200/000 تومان افزایش اعتبار
 • زمان بازیابی هر پکیج: 180 روز

Our Services | خدمات ما

ماساژدرمانی

آب درمانی

فیتنس

آرایشگاه

ماساژدرمانی

آب درمانی

فیتنس

آرایشگاه

پکیج یک ماهه
3/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:ندارد
 • زمان بازیابی هر پکیج:15 روز
پکیج 2/5 ماهه
10/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:2/5 ماه
 • آفر:2عدد تک جلسه مهمان+1عدد تک جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:30 روز
پکیج 4 ماهه
30/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:4 ماه
 • آفر:6عدد تک جلسه مهمان+1عدد آرایشگاه+3 عدد ماساژ کششی +3جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:60 روز
پکیج یک ساله
60/000/000 ریال
 • مدت اعتبار:یک ماه
 • آفر:12 عدد تک جلسه مهمان+یک عدد پکیج تست پیشرفته پزشکی+3عدد آرایشگاه+6عدد جلسه هوم
 • زمان بازیابی هر پکیج:180 روز

ساعات کاری مجموعه اکسیژن سبحان

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو سبحان(روزهای شنبه تا چهارشنبه)

24:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو سبحان(پنجشنبه ها)

21:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو سبحان(جمعه و روزهای تعطیل)

19:00 – 09:00

ساعات کاری سبحان | working hours

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو سبحان(روزهای شنبه تا چهارشنبه)

24:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو سبحان(پنجشنبه ها)

21:00 – 06:00

ساعات کاری مجموعه ورزشی اکسیژن پرو سبحان(جمعه و روزهای تعطیل)

19:00 – 10:00

fa_IRPersian