مربيگري آمادگي جسماني درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك كار با دستگاه بدنسازي از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري فيت نس درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري دوچرخه ثابت سالني(اسپينينگ) از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك بادي پامپ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران

مربيگري آمادگي جسماني درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك كار با دستگاه بدنسازي از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري فيت نس درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري دوچرخه ثابت سالني(اسپينينگ) از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك بادي پامپ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران

مربيگري آمادگي جسماني درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك كار با دستگاه بدنسازي از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري فيت نس درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري دوچرخه ثابت سالني(اسپينينگ) از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك بادي پامپ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران

About us  |  درباره ما

باشگاه اکسیژن با ایده ارائه خدمات ورزشی در سطحی بالاتر از استاندارهای یک باشگاه ورزشی در سال ۱۳۸۲ اولین شعبه خود را در خیابان فرشته تاسیس کرد. اکسیژن از ابتداي کار خود با سرلوحه قراردادن نوآوری و خلاقيت در ارائه خدمات و طراحي محيط و فضاي ورزشي، موفق شد در مدت زمان کوتاهي نام خود را در بين اهالي ورزش بدنسازي مطرح کند.

OurServices  |  خدمات ما

Contact us  |  تماس با ما

آدرس : تهران، زعفرانيه، مقدس اردبيلي خيابان ثارالله، کوچه بنفشه
021-75021

Powered By Oxygen Information Thechnology

fa_IRPersian